Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường 14, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 19:45:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t357
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 14 Quận 8 TPHCM

Viết một bình luận