Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 11:33:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Chiều t2->t6 (1h->2h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 28 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: