Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 05:20:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h-20h), CN (sắp xếp)
Thông tin: học sinh nữ, trường bế văn đàn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Sơn Kỳ Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: