Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 23:22:04

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Tân Định Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: