Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 1 Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 16:54:46

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 14h trở đi)
Thông tin: Trường Lê văn thọ, học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 1 Thị trấn Củ Chi Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: