Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 10 Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 03:32:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường thực hành sài gòn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 10 Trung Lập Hạ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: