Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 12:37:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t2-t6
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 An Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: