Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ Phường 03, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 15/05/2021 18:07:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5 ( từ 18h30 trở đi), T7 (từ 15h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Việt Úc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Dạy Song Ngữ 03 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: