Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Lớp 5 Phường 10, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 23:48:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 5,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456(18h30-20h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Lớp 5 10 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: