Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Lớp 5 Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 01:16:50

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 5,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (17h-19h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Lớp 5 An Lợi Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: