Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Lớp 7 Phường 12, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 21:50:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2->6 (7h-9h)
Thông tin: 2 học sinh trường Vinschool
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Lớp 7 12 Quận 11 TPHCM

Viết một bình luận