Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Lớp 7 Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 06:20:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 hoặc T4,6,CN (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Lớp 7 Hoà Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: