Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường 04, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 15:44:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2-4-6 sau 5h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 04 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: