Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường 04, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 09/03/2021 10:11:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.900.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối 2->6 từ 18h30
Thông tin: 2 hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 04 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: