Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường 11, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 19:45:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 3,5,7 (7h-9h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 11 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: