Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 15:02:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 ( từ 18h trở đi )
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Sv ngành giáo dục đặt biệt
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Bình Thuận Quận 7 TPHCM

Viết một bình luận