Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 2 Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 01:05:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè rãnh)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 2 Tân Thành Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: