Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 Phường 04, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 08:07:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: t2,4,6 ( từ sau 19h), có thể sắp xếp
Thông tin: hs nam, nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Lớp 6 04 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: