Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/06/2021 01:07:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Tối T2->6 (7h-9h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, dạy chính Toán, TV, Anh văn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 12 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: