Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường 16, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 01:39:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày trong tuần (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Hiền
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 16 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: