Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường An Lạc A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 00:42:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (17h30-19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Thiên Hộ Vương Q.10
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 An Lạc A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: