Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 15:14:55

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: