Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 09:00:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2->t6 từ 18h->
Thông tin: hs nam, khá
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Linh Chiểu Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: