Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 21:42:13

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T3,5,7 (5h30->)
Thông tin: hs nam, học được
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, dạy lâu dài, hè học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Tân Thuận Tây Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: