Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 3 Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 15:16:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 3 Thủ Thiêm Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: