Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 01:59:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (20h-21h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Đình Chiểu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Báo bài (ko dạy Anh văn)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Đông Thạnh Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: