Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 04:51:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 ( từ 18h trở đi), t7,cn sắp xếp
Thông tin: học sinh nam trường Long Bình
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Thạnh An Cần Giờ TPHCM

Viết một bình luận