Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Lớp 6 Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 01:20:18

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h hoặc 19h15)
Thông tin: 2 học sinh lớp 6 + 1 học sinh lớp 4
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, SV kèm báo bài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Lớp 6 Thới Tam Thôn Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: