Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Lớp 7 Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 21:52:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Lớp 7 Phước Long B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: