Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 15:35:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn: T35 (17h30- 19h30), T7,CN (10h30- 12h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Huệ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 04 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: