Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường 07, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 08:48:38

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-20h)
Thông tin: Học sinh Nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 07 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: