Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường 09, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 18:33:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 (6h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 09 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: