Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 07:01:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Trần Quang Khải
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nam. QUa hết dịch mới học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 19 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: