Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 19:04:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T2-T6 18h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Phú Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: