Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 4 Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 21:00:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (vô năm học tối)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Thái Học
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 4 Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: