Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 18:38:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2->6 (19h30-21h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 An Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: