Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 21:44:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T2-4-6 (7h-9h)
Thông tin: hs nữ,
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Tân Nhựt Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: