Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 07:50:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2345 (từ 19h hoặc 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường thạnh mỹ lợi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Xuân Thới Sơn Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: