Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường 02, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 12:51:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối 2-6 từ 17h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 02 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: