Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường 04, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 15:01:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối T2->T6 (5h-6h30)
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 04 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: