Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường 06, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 19:45:54

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hàn Hải Nguyên
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 06 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: