Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường 10, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 16:22:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx tối T2-4-5-6 (19h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 10 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: