Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 12:11:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t2-t6
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 12 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: