Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 20:42:04

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: CN, T2,3,4,5,6 (19h-21h)
Thông tin: Học sinh nam, trường Võ trường toản
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Linh Trung Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: