Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 13:58:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Chiều -tối sắp xếp sau 2h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Phước Long A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: