Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 5 Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 19:49:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 800.000đ/tháng, luong abc
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp T2,3,4,5,6 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, học trường quận 7
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 5 Tân Tạo Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: