Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 12:43:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2347 (17h -19h), T5 (19h- 21h)
Thông tin: học sinh nam, trường Lam sơn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Đông Thạnh Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: