Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 18:26:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp chiều -tối (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 5 lên 6
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Hòa Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: