Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/02/2021 15:41:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2->6
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, dạy cả anh văn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Quy Đức Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: