Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 11:58:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h đến20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Tam Thôn Hiệp Cần Giờ TPHCM

Viết một bình luận